Ubezpieczenie NNW dla dzieci, młodzieży i studentów. Ochrona od urodzenia do 25 roku życia
obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków na całym świecie, 24h/dobę, w szkole i poza nią,
również podczas wyczynowego uprawiania sportu.

Najczęściej zadawane pytania

Ochrona ubezpieczeniowa dziecka trwa 12 miesięcy, ale rozpoczyna się w dniu następnym po przystąpienia pod warunkiem opłacenia składki w terminie.
Od urodzenia do 18 roku życia (jeżeli już zakończyło naukę) lub do 25 roku życia pod warunkiem, iż jest uczniem lub studentem.
W Stowarzyszeniu NFS można ubezpieczyć dziecko tylko w jednym Zakładzie Ubezpieczeń.
Proszę wybrać taką samą datę początku okresu ubezpieczenia jak w poprzednim roku. Data znajduje się na Certyfikacie potwierdzającym przystąpienie do grupowego ubezpieczenia szkolnego lub w e-mailu o temacie „NNW wznowienie ubezpieczenia do polisy …”.
Proszę dokonać przelewu na indywidualny numer konta podany w treści e-maila o tytule „Deklaracja ubezpieczenia”.
Imię i nazwisko rodzica/pełnoletniego dziecka.
Certyfikat wysyłany jest z systemu po zaksięgowaniu wpłaty składki.
Sprawdź, czy nasz e-mail nie trafił do SPAMU lub ofert. Jeśli nie, skontaktuj się z nami: sekretariat@e-nfs.pl
Tak, definicja zgodnie z OWU ochrona do 20 r.ż., pod warunkiem, iż dziecko kontynuuje naukę.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z uprawianiem sportów i aktywności wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego, opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego.
InterRisk nie odpowiada za pobyt w szpitalu z powodu choroby, która wystąpiła w poprzednim okresie ubezpieczenia.
Koszty leczenia po ekspozycji na materiał zakaźny (wirus HIV lub wirus WZW) podczas kwalifikacji do wykonywania zawodu medycznego to poniesione na terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty ekspozycji, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu: a) konsultacji specjalistycznych po ekspozycji, b) badań diagnostycznych po ekspozycji, c) profilaktyki lekowej po ekspozycji;