Ubezpieczenie NNW dla dzieci, młodzieży i studentów. Ochrona od urodzenia do 25 roku życia
obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków na całym świecie, 24h/dobę, w szkole i poza nią,
również podczas wyczynowego uprawiania sportu.

Jak przystąpić do ubezpieczenia

Krok 1

Zapoznaj się z ofertą i wybierz odpowiedni dla Twojego dziecka lub jeśli jesteś studentem odpowiedni dla Ciebie wariant. Pakiet podstawowy możesz rozszerzyć o pakiet dodatkowy.

Krok 2

Wybierz przycisk „Ubezpiecz się”.

Krok 3

Podaj swój adres mailowy,  prześlemy Ci Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zapoznaj się z nimi.

Krok 4

Wypełnij formularz. Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia. Warunkiem rozpoczęcia ochrony jest terminowe opłacenie składki za ubezpieczenie na wskazane konto.

Krok 5

Składkę możesz opłacić bezpośrednio przez PAYu lub standardowym przelewem, na indywidualny numer konta, który otrzymasz od nas w mailu powitalnym.

Krok 6

Wyślemy do Ciebie maila powitalnego z informacją o wybranym zakresie ubezpieczenia, wysokości składki, okresie ubezpieczenia, sposobie i terminie płatności składki.

Krok 7

Po opłaceniu składki otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający ochronę.