• Start
  • Stowarzyszenie
  • Dane rejestrowe

Dane rejestrowe

Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Składkowy
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod nr KRS 0000386026
NIP: 585-14-60-661
REGON: 221222519