GRUPA OTWARTA
Ubezpieczenie na życie dla osób indywidualnych

Ubezpieczenie działające na zasadzie grupowych ubezpieczeń na życie funkcjonujących w zakładach pracy, z tym wyjątkiem, że może przystąpić prawie każda osoba. Dzięki temu ubezpieczeniu możesz zagwarantować sobie i swoim bliskim świadczenia zapewniające pomoc finansową w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Zakres obejmuje m.in.: świadczenia za zgon ubezpieczonego, współmałżonka, dziecka, partnera życiowego, rodziców, teściów, trwały uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, urodzenie dziecka.

Zobacz

OC DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

Ubezpieczenie dla Funkcjonariuszy Publicznych/Urzędników pracujących m.in.: w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz Urzędach Celnych i Skarbowych. Uczestnikiem programu może zostać każdy Funkcjonariusz Publiczny, który bierze udział w procesie podejmowania decyzji administracyjnych i odpowiada za wydawane decyzje zgodnie z Ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011, nr 34, poz. 173). Odpowiedzialność dotyczy nie tylko osób składających podpis pod ostateczną decyzją administracyjną, ale także wszystkich osób biorących pośredni i bezpośredni udział w jej podejmowaniu.

Do chwili obecnej z naszego programu skorzystali Funkcjonariusze Publiczni z ponad 600 Urzędów Celnych, Skarbowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

UWAGA NOWE UBEZPIECZENIE !

OC zawodowe, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz ochrona prawna. Uczestnikiem programu może zostać każda osoba pracująca w urzędzie, także taka, która nie podejmuje decyzji administracyjnych. Ochrona obejmuje: OC za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom trzecim, także pracodawcy w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, w tym odpowiedzialność z zakresu Kodeksu Pracy, RODO, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, OC w życiu prywatnym (szkody w mieniu i na osobie wynikające z czynności życia prywatnego Ubezpieczonego), Ochronę prawną (koszty ochrony prawnej, poniesione przez Ubezpieczonego wskutek konieczności pokrycia takich kosztów w celu obrony swoich praw).

Zobacz

UBEZPIECZENIE PODRÓŻY

Jeżeli chcesz się czuć bezpiecznie podczas podróży - ubezpiecz się!
ERGO Ubezpieczenie Podróży oferuje wygodny sposób zawarcia ubezpiecznia ON-LINE bez wychodzenia z domu. Wystarczy podać swoje dane, obliczyć i zapłacić składkę, a polisa zostanie wysłana na podany adres email. Już nie będziesz musiał się martwić, jeżeli zachorujesz, zgubisz dokumenty lub będziesz musiał wrócić do domu transportem medycznym.

Zobacz

NNW SZKOLNE dla dzieci, młodzieży i studentów

Ubezpiecz swoje dziecko on-line bez wychodzenia z domu. Ubezpieczenie 24 h/dobę, w szkole, podczas wakacji i zajęć sportowych. Wysokie sumy ubezpieczenia, zwrot kosztów leczenia, świadczenie za pobyt w szpitalu, rehabilitacja.

Zobacz

UBEZPIECZENIE NNW DLA ZAWODNIKÓW RUGBY

Narodowy Fundusz Składkowy wraz ze swoim brokerem Pol Brokers Sp. z o.o. przygotowało specjalny program ubezpieczenia NNW dla zawodników Reprezentacji Polski w rugby.

Zobacz

NOWE ROZWIĄZANIA W UBEZPIECZENIACH GRUPOWYCH DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ostatnich latach pojawiło się wiele opinii opartych na obowiązujących w Polsce przepisach prawnych, takich jak opinia Urzędu Zamówień Publicznych oraz opinia Komisji Europejskiej, dotyczących niezgodności w zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia na życie m.in. w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Zgodnie z w/w opiniami zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie powinno nastąpić w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, czyli w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przeciwnym wypadku Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) nie powinna pełnić roli Ubezpieczającego, gdyż jest to niezgodne z prawem.

Zobacz

OPIEKA ZDROWOTNA

Szukasz opieki zdrowotnej dla siebie i rodziny? Opieka zdrowotna zapewnia Ci bezgotówkowy dostęp do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych w prywatnych placówkach medycznych na terenie całej Polski. Już nie musisz się obawiać wielomiesięcznego oczekiwania na wizytę u lekarza. Dzięki prywatnemu ubezpieczeniu świadczenia medyczne dostępne są bez limitów i pomogą Ci skutecznie zadbać o zdrowie Twoje i Twoich najbliższych.

Zobacz