• Start
  • Stowarzyszenie
  • Zarząd i Rada

Zarząd i Rada


Zarząd

Elżbieta Chyczewska-Drewniak – Prezes Zarządu
Anna Sukiennik – Członek Zarządu
Arkadiusz Lange – Członek Zarządu

Rada stowarzyszenia

Bogusława Liss – Przewodniczący Rady
Adam Kuchczyński – Z-ca Przewodniczącego
Kamilla Stempczyńska – Kordonowska – Z-ca Przewodniczącego
Arleta Nowaczyk - Sekretarz