Ubezpieczenie NNW dla dzieci, młodzieży i studentów. Ochrona od urodzenia do 25 roku życia
obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków na całym świecie, 24h/dobę, w szkole i poza nią,
również podczas wyczynowego uprawiania sportu.

Zgłoszenia szkody możesz dokonać

Telefonicznie: Centrum Operacyjne 224 224 224
Przygotuj:
  1. Nazwę ubezpieczającego.
  2. Nr polisy.
  3. Imię i nazwisko, adres Ubezpieczonego.
  4. Imię i nazwisko, adres Uprawnionego, jeżeli z roszczeniem występuje Uprawniony.
  5. Datę wypadku oraz szczegółowy opis okoliczności jego zaistnienia.
Za pośrednictwem adresu e-mail: u.szkody@mondial-assistance.pl
Dołącz:
  1. Wypełniony i podpisany druk zgłoszenia szkody (pobierz) .
  2. Kompletną dokumentację medyczną wraz z opisem zdarzenia.
  3. Numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia.
Po wysłaniu maila na wskazany powyżej adres zgłoszenia roszczenia, zwrotnie otrzymasz wiadomość z podanym numerem Twojego zgłoszenia.