Ubezpieczenie NNW dla dzieci, młodzieży i studentów. Ochrona od urodzenia do 25 roku życia
obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków na całym świecie, 24h/dobę, w szkole i poza nią,
również podczas wyczynowego uprawiania sportu.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa dziecka?

Ochrona ubezpieczeniowa dziecka trwa 12 miesięcy, ale rozpoczyna się w dniu następnym po przystąpienia pod warunkiem opłacenia składki w terminie.

2. Do jakiego wieku można ubezpieczyć dziecko?

Od urodzenia do 18 roku życia (jeżeli już zakończyło naukę) lub do 25 roku życia pod warunkiem, iż jest uczniem lub studentem.

3. Czy mogę ubezpieczyć swoje dziecko, które uczęszcza do żłobka/przedszkola?

Tak.

4. Czy dla swoich dzieci mogę wybrać różne warianty ubezpieczenia?

Tak, wybór wariantów jest dowolny.

5. Czy mogę wykupić kilka ubezpieczeń NNW dla swojego dziecka w Stowarzyszeniu NFS?

W Stowarzyszeniu NFS można ubezpieczyć dziecko tylko w jednym Zakładzie Ubezpieczeń.

6. Czy w celu zawarcia ubezpieczenia muszę się zalogować?

Opcja logowania nie jest wymagana.

7. Co zrobić, jeśli po wypełnieniu formularza pojawia się błąd „miejscowość taka sama jak poczta?”

Skontaktuj się z nami pod numerem: +58 500 50 58.

8. Co zrobić, jeśli chcę kontynuować ubezpieczenie, a podczas wypełniania formularza wystąpił błąd związany z początkiem okresu ubezpieczenia?

Proszę wybrać taką samą datę początku okresu ubezpieczenia jak w poprzednim roku. Data znajduje się na Certyfikacie potwierdzającym przystąpienie do grupowego ubezpieczenia szkolnego lub w e-mailu o temacie „NNW wznowienie ubezpieczenia do polisy …”.

9. Co zrobić, jeśli nie przekierowało mnie do płatności?

Proszę dokonać przelewu na indywidualny numer konta podany w treści e-maila o tytule „Deklaracja ubezpieczenia”.

10. Co wpisać w tytule przelewu?

Imię i nazwisko rodzica.

11. Kiedy dostanę certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową mojego dziecka?

Certyfikat wysyłany jest z systemu po zaksięgowaniu wpłaty składki.

12. Nie dostałem e-maila z potwierdzeniem ochrony ubezpieczeniowej.

Sprawdź, czy nasz e-mail nie trafił do SPAMU lub ofert. Jeśli nie, skontaktuj się z nami: sekretariat@e-nfs.pl

13. Jak zgłosić szkodę?

Informacje jak zgłosić szkodę znajdziesz tutaj: zgloszenie-szkody

14. Czy włączona jest ochrona z tytułu uprawiania sportu wyczynowego?

Tak.

15. Czy włączona jest ochrona z tytułu uprawiania sportu i aktywności wysokiego ryzyka?

Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z uprawianiem sportów i aktywności wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego, opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego.

16. Czy są karencje?

Nie ma karencji.