ul. 3 Maja 14/4, 81-747 Sopot (+48) 502 496 244, (+48) 58 500 50 58 sekretariat@e-nfs.pl
Zobacz nasz profil na: Facebook

Ubezpieczenie NNW działa 7 dni w tygodniu 24 h na dobę na całym świecie. Obejmuje wypadki w domu i w szkole, na podwórku i na lekcjach, podczas zajęć pozaszkolnych, na wycieczkach, a nawet na wakacjach. We wszystkich pakietach włączona jest ochrona z tytułu wyczynowego uprawiania sportu. Ubezpieczamy małe i duże dzieci oraz studentów do 25 roku życia.

  I II III IV V VI
Suma ubezpieczenia 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 100 000 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku 1% SU za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu wg Tabeli norm oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku

150 zł 200 zł 250 zł 350 zł 500 zł 1 000 zł

Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku Koszty: wynagrodzenia lekarskiego i pielęgniarskiego, lekarstw i opatrunków, leczenia stomatologicznego, operacji plastycznych, wykonania zdjęć rentgenowskich, USG, rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym, wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

do 1 500 zł do 2 000 zł do 3 750 zł do 5 250 zł do 7 500 zł do 15 000 zł

Koszty zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego dodatkowo do kosztów leczenia

do 6 000 zł do 6 000 zł do 6 000 zł do 6 000 zł do 6 000 zł do 6 000 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł
Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa lub inne zwierzęta 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku epilepsji odpowiadamy za jedno zdarzenie

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł

Świadczenia assistance po wypadku obejmują koszty takie jak: konsultacje z wybranymi lekarzami specjalistami, konsultacja psychologa, badania ambulatoryjne, radiologiczne, ultrasonografia i specjalistyczne (tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny), transport medyczny,dostarczenie leków, wizyta lekarza internisty lub lekarza rodzinnego (również domowa), domowe wizyty pielęgniarskie,korepetycje lub opieka nad ubezpieczonym

do 1 300 zł do 1 300 zł do 2 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku min. 24 godz do 180 dni

37 zł za dzień 50 zł za dzień 62 zł za dzień 87 zł za dzień 100 zł za dzień 100 zł za dzień

Dodatkowe świadczenie za pobyt na OIOM/OIT w wyniku wypadku max. 7 dni

400 zł za dzień 400 zł za dzień 400 zł za dzień 400 zł za dzień 400 zł za dzień 400 zł za dzień

Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/hotelu w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku min. 1 dzień hospitalizacji max. 14 dni

brak brak 100 zł za dzień 100 zł za dzień 100 zł za dzień 100 zł za dzień

Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego (w tym COVID-19)

- pobyt na OIOM/OIT

- świadczenie za rezygnację Ubezpieczonego dziecka z udziału w wycieczce szkolnej

- teleporada


brak

brak

200 zł /
2 zdarzenia

1 600 zł /
2 zdarzenia

350 zł /
1 zdarzenie


2 świadczenia / zdarzenie

200 zł /
2 zdarzenia

1 600 zł /
2 zdarzenia

350 zł /
1 zdarzenie


2 świadczenia / zdarzenie

200 zł /
2 zdarzenia

1 600 zł /
2 zdarzenia

350 zł /
1 zdarzenie


2 świadczenia / zdarzenie

400 zł /
2 zdarzenia

1 600 zł /
2 zdarzenia

350 zł /
1 zdarzenie


2 świadczenia / zdarzenie

Rehabilitacja organizacja i pokrycie kosztów

brak do 1 300 zł do 1 300 zł do 2 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł

Poważne zachorowanie oraz świadczenie assistance pomoc w chorobie oraz pomoc assistance w razie poważnego zachorowania

brak brak brak brak 10 000 zł oraz 2 000 zł na 1 poważ. zach. 10 000 zł oraz 2 000 zł na 1 poważ. zach.
Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł 70 000 zł 100 000 zł 200 000 zł
Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku (w tym w wyniku udaru/zawału) 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 7 000 zł 10 000 zł 20 000 zł
Śmierć obojga rodziców w tym samym wypadku 9 000 zł 12 000 zł 15 000 zł 21 000 zł 30 000 zł 60 000 zł
Składka roczna za nnw + jednorazowa członkowska 37 zł 44 zł 75 zł 84 zł 100 zł 176 zł
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby do 25. roku życia, np.uczniów w szkołach oraz innych placówkach oświatowych.
Ubezpieczenie działa przez 12 miesięcy 24 godziny na dobę (wyjątek to poważne zachorowanie oraz świadczenie assistance- pomoc w chorobie, w których obowiązuje 30 dni karencji).
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wypadków powstałych w Polsce oraz za granicą, w szkole, poza nią, a także w trakcie wyczynowego uprawiania sportu (nie dotyczy rodzica ubezpieczonego dziecka).
Można wybrać jeden z 6 pakietów z sumami ubezpieczenia (SU) od 15 000 zł do 100 000 zł.
Ubezpieczenie pokrywa organizację i koszty usug assistance i usług medycznych.
Ubezpiecz się!