ul. 3 Maja 14/4, 81-747 Sopot (+48) 502 496 244, (+48) 58 500 50 58 sekretariat@e-nfs.pl
Zobacz nasz profil na: Facebook

Ubezpieczenie NNW dla dzieci, młodzieży i studentów . Ochrona od urodzenia do 25 roku życia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków na całym świecie, 24h/dobę, w szkole i poza nią, również podczas wyczynowego uprawiania sportu.

  Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V
Suma ubezpieczenia 15 000 zł 22 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 80 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki w wyniku nieszczęśliwego wypadkuwysokość świadczenia skumulowana ze świadczeniem z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

30 000 zł 44 000 zł 70 000 zł 100 000 zł 160 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 15 000 zł 22 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 80 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnegowysokość świadczenia skumulowana ze świadczeniem z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

22 500 zł 33 000 zł 52 500 zł 75 000 zł 120 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udaru mózgu lub ataku epilepsji 15 000 zł 22 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 80 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiemświadczenie za każdy 1 % uszczerbku

150 zł 220 zł 350 zł 500 zł 800 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, udarem mózgu lub atakiem epilepsji 150 zł 220 zł 350 zł 500 zł 800 zł

Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku płatne od 1 dnia pobytu w szpitalu do 100 dni pod warunkiem, że pobyt trwał nie krócej niż 2 dni

50 za dzień 50 za dzień 100 za dzień 100 za dzień 100 za dzień

Pobyt w szpitalu w następstwie choroby płatne od 1 dnia pobytu w szpitalu do 90 dni pod warunkiem, że pobyt trwał nie krócej niż 3 dni

50 za dzień 50 za dzień 100 za dzień 100 za dzień 100 za dzień

Pobyt w szpitalu w następstwie zachorowania na COVID 19 płatne pod warunkiem, że pobyt trwał co najmniej 2 dni

150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł
Leczenie uciążliwe w następstwie nieszczęśliwego wypadku 150 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Zwrot kosztów leczenia poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku do 1500 do 2000 do 2500 do 3000 do 3000
Zwrot kosztów rehabilitacji poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku do 1000 do 1000 do 1000 do 1000 do 1000

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w następstwie nieszczęśliwego wypadku zęby stałe

1000 1000 1000 1000 1000
Zwrot kosztów zakupu, wypożyczenia, naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 3600 do 3600 do 3600 do 3600 do 3600

Zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów korekcyjnych i aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej

200 200 200 200 200
Zwrot kosztów wycieczki szkolnej 500 500 500 500 500
Pogryzienie przez psa, pokąsanie, użądlenie 150 220 350 500 800
Wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 150 220 350 500 800
Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami lub porażenie piorunem, prądem 750 1100 1750 2500 4000

Poważne zachorowanie cukrzyca typu I, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy, oponiak, sepsa, śpiączka, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, stwardnienie rozsiane - świadczenie jednorazowe

1000 1000 1000 1000 1000
Zdiagnozowanie boreliozy 1500 1500 1500 1500 1500
Oparzenia, odmrożenia w NNW II stopnia 200 zł
III stopnia 400zł
II stopnia 200 zł
III stopnia 400zł
II stopnia 200 zł
III stopnia 400zł
II stopnia 200 zł
III stopnia 400zł
II stopnia 200 zł
III stopnia 400zł

Sport wyczynowy sport uprawiany przez Ubezpieczonego w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych - do 20 r.ż.

TAK TAK TAK TAK TAK
Składka roczna za nnw + jednorazowa składka członkowska 60 zł 72 zł 94 zł 120 zł 163 zł
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby od urodzenia do 25. roku życia, np. uczniów w szkołach i innych placówkach oświatowych.
Ubezpieczenie działa przez 12 miesięcy 24 godziny na dobę.
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wypadków powstałych w Polsce oraz za granicą, w szkole, poza nią, a także w trakcie wyczynowego uprawiania sportu (do 20 r.ż.)
Można wybrać jeden z 5 pakietów z sumami ubezpieczenia (SU) od 15 000 zł do 80 000 zł.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po przystąpieniu. Warunkiem odpowiedzialności TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych jest opłacenie składki w terminie.
Przystępując do ubezpieczenia on-line, mailem otrzymasz wszelkie niezbędne dokumenty.
Kupując on-line możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci.
Pamiętaj, że NNW szkolne jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Nawet jeśli Twoje dziecko jest już ubezpieczone w szkole, to możesz je ubezpieczyć dodatkowo. W razie wypadku otrzyma świadczenie z każdej polisy.
Ubezpiecz się!