Informacje dotyczące kontynuacji ubezpieczenia
OC Funkcjonariuszy Publicznych i OC zawodowego na rok 2024/2025


Szanowni Państwo,

17 maja 2024 mija rocznica zawartego przez Państwa ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej Funkcjonariuszy Publicznych oraz ubezpieczenia OC zawodowego. Umowa wznowi się automatycznie na kolejny rok ubezpieczenia. W celu kontynuacji ubezpieczenia należy opłacić składkę najpóźniej do 15.05.2024 r. na indywidualny nr konta.

  • Informację o numerze konta, aktualnej wysokości sumy gwarancyjnej i wysokości składki zostaną przesłane mailem lub pocztą, ewentualnie bezpośrednio do zakładu pracy.
  • Jeżeli składkę opłaca pracodawca, prosimy o kontakt z nim w celu potwierdzenia realizacji płatności.
  • Aktualnie obowiązujące składki znajdują się w zakładce OC dla Funkcjonariuszy Publicznych/Urzędników.

Zmiana sumy gwarancyjnej w OC Funkcjonariuszy Publicznych. Przypominamy, że w rocznicę polisy istnieje możliwość zmiany sumy gwarancyjnej w OC Funkcjonariuszy Publicznych. Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zmiany sumy gwarancyjnej i odesłać go mailem na adres
sekretariat@e-nfs.pl W OC zawodowym nie ma możliwości zmiany sumy gwarancyjnej.

Zmiany danych osobowych - w przypadku zmiany danych osobowych lub miejsca pracy należy poinformować Narodowy Fundusz Składkowy mailem na adres sekretariat@e-nfs.pl lub poprzez zakładkę ZMIANY.

Rezygnacja z ubezpieczenia - w przypadku rezygnacji prosimy o wypełnienie formularza rezygnacji i przesłanie go mailem na adres sekretariat@e-nfs.pl Ewentualna rezygnacja z ubezpieczenia spowoduje zakończenie ochrony także za wcześniejszy okres ubezpieczenia, dlatego zachęcamy do kontynuowania umowy, nawet po ustaniu stosunku pracy z pracodawcą.

Certyfikat – certyfikat potwierdzający ochronę zostanie wysłany do Ubezpieczonego na wskazany adres mailowy po opłaceniu i zaksięgowaniu składki.